Med krumme tæer i lakskoene.

Ny teaterforestilling med Preben Palsgård.
Premiere 2018